doi thiet ke

Asadomark là ai

Asadomark là một đội ngũ thiết kế và tư vấn thương hiệu được hình thành từ năm 2010 nhằm phục vụ cho nhu cầu của các công ty trong nhóm doanh nghiệp riêng. Trong 10 năm hoạt động chúng tôi đã xây dựng chiến lược khác biệt hóa thương hiệu và thực hiện các giải pháp truyền thông hiệu quả cho hàng trăm công ty.

Chúng tôi làm gì

Asadomark cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu toàn diện. Từ việc phát triển bản sắc thương hiệu, truyền thông thương hiệu, đến kết nối thương hiệu, dựa trên hình ảnh chiến lược của thương hiệu.

Nguyên tắc sản phẩm

Mỗi thương hiệu đều có bối cảnh phát triển riêng. Khi xây dựng bất kỳ chiến lược thương hiệu nào, chúng tôi đều vẽ một bức chân dung sống động về tình hình thương hiệu hiện tại dựa trên những sự thật ngầm hiểu và các dữ kiện thực tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị tốt nhất cho thương hiệu của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Một thương hiệu trước hết phải có một hình ảnh đại diện để giao tiếp với mọi người. Quy trình của chúng tôi giúp khám phá những thế mạnh của thương hiệu và xác lập chiến lược khác biệt hóa để định hướng cho việc sáng tạo một diện mạo độc đáo và nhất quán cho thương hiệu.

Truyền thông thương hiệu

Chúng tôi sáng tạo các giải pháp truyền thông trên tất cả các phương tiện nhằm hướng đến hai mục tiêu – tạo ấn tượng riêng độc đáo để truyền tải thông điệp rõ ràng, đồng thời tăng cường củng cố chiến lược hình ảnh thương hiệu mang tính dài hạn.

Kết nối thương hiệu

Với sự phát triển của truyền thông mạng xã hội, những thương hiệu nhạy bén trên thị trường có thêm cơ hội đối thoại để củng cố các mối quan hệ của mình. Quy trình từng bước của chúng tôi giúp đảm bảo những hoạt động tương tác của truyền thông mạng xã hội luôn hỗ trợ đúng các mục tiêu thương hiệu.

Đánh giá thương hiệu

Thông qua 11 thuộc tính thương hiệu, chúng tôi nghiên cứu và đánh giá tất cả các yếu tố quyết định tính hiệu quả của hình ảnh thương hiệu, dựa trên tiêu chuẩn trong marketing cũng như những chuẩn mực đánh giá khác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *